Firma spółki: Landus spółka akcyjna (Landus S.A.)

Siedziba spółki: Poznań, ul. Mazowiecka 42, 60-623

Kapitał zakładowy spółki: 100.000,00 zł

Numer identyfikacji podatkowej NIP: 7811896695

Sąd w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000510375.