Poznań, dnia 4 maja 2023 roku

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

I. DATA, GODZINA I MIEJSCE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

Niniejszym zawiadamiam o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki pod firmą LANDUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Mazowieckiej 42, 60-623 Poznań na dzień 30 maja 2023 rokuna godzinę 13.30, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Dariusz Przemysław Raczkowski, przy ul. Garbary 95/11, 61-756 Poznań.

II. SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD 

  1. Szczegółowy porządek obrad obejmuje:
  2. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:
  3. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  4. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
  6. Przedstawienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Spółkę zobowiązania.
  8. Wolne głosy i wnioski.
  9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

10 styczeń 2021

WEZWANIE 5
AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ POD FIRMĄ
„LANDUS”

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Zarząd  spółki LANDUS S.A  z siedzibą w Poznaniu
(60-623) ul. Mazowiecka 42 (dalej jako: „Spółka”), wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr  KRS :0000510375 prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Poznań Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281  § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą. Zgodnie
z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. W związku
z powyższymi zmianami, zarząd Spółki

WZYWA WSZYSTKICH AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

NAJPÓŹNIEJ DO DNIA 31 STYCZNIA 2021 R

Akcje należy złożyć w siedzibie Spółki: LANDUS S.A. ul. Mazowiecka 42,
60-623 Poznań , w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach
9.00 – 15.00, aby mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.


15 grudzień 2020

WEZWANIE 4
AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ POD FIRMĄ
„LANDUS”

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Zarząd  spółki LANDUS S.A  z siedzibą w Poznaniu
(60-623) ul. Mazowiecka 42 (dalej jako: „Spółka”), wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr  KRS :0000510375 prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Poznań Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281  § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą. Zgodnie
z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. W związku
z powyższymi zmianami, zarząd Spółki

WZYWA WSZYSTKICH AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

NAJPÓŹNIEJ DO DNIA 31 STYCZNIA 2021 R

Akcje należy złożyć w siedzibie Spółki: LANDUS S.A. ul. Mazowiecka 42,
60-623 Poznań , w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach
9.00 – 15.00, aby mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.


25 listopad 2020

WEZWANIE 3
AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ POD FIRMĄ
„LANDUS”

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Zarząd  spółki LANDUS S.A  z siedzibą w Poznaniu
(60-623) ul. Mazowiecka 42 (dalej jako: „Spółka”), wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr  KRS :0000510375 prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Poznań Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281  § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą. Zgodnie
z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. W związku
z powyższymi zmianami, zarząd Spółki

WZYWA WSZYSTKICH AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

NAJPÓŹNIEJ DO DNIA 31 STYCZNIA 2021 R

Akcje należy złożyć w siedzibie Spółki: LANDUS S.A. ul. Mazowiecka 42,
60-623 Poznań , w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach
9.00 – 15.00, aby mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.


30 październik 2020

WEZWANIE 2
AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ POD FIRMĄ
„LANDUS”

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Zarząd  spółki LANDUS S.A  z siedzibą w Poznaniu
(60-623) ul. Mazowiecka 42 (dalej jako: „Spółka”), wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr  KRS :0000510375 prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Poznań Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281  § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą. Zgodnie
z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. W związku
z powyższymi zmianami, zarząd Spółki

WZYWA WSZYSTKICH AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

NAJPÓŹNIEJ DO DNIA 31 STYCZNIA 2021 R

Akcje należy złożyć w siedzibie Spółki: LANDUS S.A. ul. Mazowiecka 42,
60-623 Poznań , w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach
9.00 – 15.00, aby mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.


30 września 2020

WEZWANIE 1
AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ POD FIRMĄ
„LANDUS”

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Zarząd  spółki LANDUS S.A  z siedzibą w Poznaniu
(60-623) ul. Mazowiecka 42 (dalej jako: „Spółka”), wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr  KRS :0000510375 prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Poznań Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281  § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą. Zgodnie
z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. W związku
z powyższymi zmianami, zarząd Spółki

WZYWA WSZYSTKICH AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

NAJPÓŹNIEJ DO DNIA 31 STYCZNIA 2021 R

Akcje należy złożyć w siedzibie Spółki: LANDUS S.A. ul. Mazowiecka 42,
60-623 Poznań , w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach
9.00 – 15.00, aby mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.